Naar een Nederlandse political question-doctrine?

Wat zou de rol van de rechter moeten zijn in politiek gevoelige zaken? Met het veelbesproken Urgenda-vonnis van de Haagse rechtbank als uitgangspunt, gaat deze titel uitvoerig in op relevante leerstukken over de rol van de rechter. De rol van de rechter in politiek gevoelige zaken staat in toenemende mate ter discussie. Niet enkel vanuit de wetenschap, maar ook in de samenleving en in de politiek. Zo is deze kwestie bijzonder actueel in het licht van het veelbesproken Urgenda-vonnis van de Haagse rechtbank. Met dit spraakmakende vonnis als vertrekpunt, verkent Naar een Nederlandse political question-doctrine de rol van de rechter in politiek gevoelige kwesties. De publicatie gaat uitvoerig in op de rol van de rechter aan de hand van relevante leerstukken uit het Amerikaanse staatsrecht, waarbij niet wordt voorbijgegaan aan Nederlandse leerstukken die daarmee verband houden. Uiteraard wordt hierbij aandacht besteed aan de laatste rechtspraak en literatuur. De rol van de rechter De actuele discussie over de rol van de rechter in politiek gevoelige zaken is voor een breed lezerspubliek relevant. In deze titel staan het Amerikaanse en Nederlandse staatsrecht centraal staan. De inhoud weerspiegelt de binnen deze landen heersende opvattingen over de rol van de rechter ten opzichte van de wetgever. De publicatie is hiermee in het bijzonder lezenswaardig voor lezers, wetenschappers en studenten die geïnteresseerd zijn in het Amerikaanse en Nederlandse staatsrecht.

Naar een Nederlandse political question-doctrine?

Verschijningsdatum:

30/10/2020

Uitvoering: E-Book (Download)

Taal: Nederlands

ISBN: 9789013160406

45,00 € 45.0 EUR

45,00 €

Voeg toe aan mandje