Schadevergoeding: algemeen 1

Wanneer is er juridisch gezien sprake van schade? Waarop is het recht op schadevergoeding gefundeerd? En wat zijn in bredere zin de doeleinden en de geschiedenis van de hierbij relevante rechtsgebieden? Dit deel over de algemene aspecten van het schadevergoedingsrecht behandelt kernvragen zoals deze. Schadevergoeding algemeen, deel 1 vormt onderdeel van de serie publicaties over het schadevergoedingsrecht. In dit eerste deel komen de algemene aspecten en vraagstukken over het schadevergoedingsrecht en aanverwante rechtsgebieden aan bod. De lezer krijgt inzicht in de bouwstenen van het hedendaagse schadevergoedingsrecht; de toepassing, de beoogde doelstellingen en de geschiedenis die eraan voorafging. De uitgave behandelt achtereenvolgens: Algemene beschouwingen over schadevergoedingsrecht (doeleinden, functies, beginselen). Algemene beschouwingen over afdeling 6.1.10 BW (geschiedenis, inhoud, systematiek, toepassingsgebied). Het begrip schade (wat is schade, welke onderscheidingen kunnen daarin worden aangebracht?). Verbintenis- en vermogensrechtelijke aspecten het recht op schadevergoeding. De vijfde druk van Schadevergoeding algemeen, deel 1 verschijnt zes jaar na de vorige editie. In de tussentijd hebben er diverse ontwikkelingen in de rechtspraak en literatuur plaatsgevonden die deze vernieuwde editie rechtvaardigen. Zo is de tekst waar nodig bij de tijd gebracht en verrijkt met verwijzingen naar recente literatuur en jurisprudentie.

Schadevergoeding: algemeen 1

Verschijningsdatum:

28/08/2020

Uitvoering: E-Book (Download)

Taal: Nederlands

ISBN: 9789013159325

45,00 € 45.0 EUR

45,00 €

Voeg toe aan mandje