Asser 3-VI Zekerheidsrechten

Dit Asser-deel bevat de actuele stand van zaken omtrent de zekerheidsrechten, meer in het bijzonder het pandrecht, het hypotheekrecht, de voorrechten, het retentierecht en het eigendomsvoorbehoud. In deze 16e druk zijn de wetgeving, rechtspraak en literatuur tot 1 juli 2020 verwerkt. Wanneer u zich wilt verdiepen in de actuele stand van zaken op het vlak van de zekerheidsrechten, dan vormt Asser-deel 3-VI Zekerheidsrechten het aangewezen naslagwerk. De titel brengt het gehele terrein van zekerheidsrechten in kaart, meer in het bijzonder het pandrecht, het hypotheekrecht, de voorrechten, het retentierecht en het eigendomsvoorbehoud. Deze 16e druk zet de inhoudelijke en structurele aanscherpingen uit de vorige druk voort. De auteurs hebben de gehele tekst bovendien opnieuw kritisch bezien. Dit heeft tot de nodige aanpassingen, schrapping van verschillende onderdelen en, waar nodig, nadere toelichting geleid. Zo dient deze vernieuwde druk meer dan ooit uw zoekgemak en begripsvorming. Uiteraard is de sinds de vorige druk verschenen rechtspraak van de Hoge Raad opgenomen. Deze jurisprudentie bevindt zich grotendeels op het terrein van het pandrecht. Ook is de recentelijk verschenen literatuur verwerkt, waaronder maar liefst zes proefschriften op het terrein van het zekerhedenrecht. De wetgeving, rechtspraak en literatuur zijn op de gebruikelijke wijze bijgewerkt naar de stand van 1 juli 2020. Met nadien verschenen rechtspraak en literatuur is, waar mogelijk, nog rekening gehouden.

Asser 3-VI Zekerheidsrechten

Verschijningsdatum:

28/10/2020

Uitvoering: E-Book (Download)

Taal: Nederlands

ISBN: 9789013158359

149,00 € 149.0 EUR

149,00 €

Voeg toe aan mandje