Sociaal Memo Ziekte & Zorg 2020

In deze herziene editie vindt u alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland met betrekking tot ziekte en zorg. Of het nu gaat om Ziektewet of Wajong, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet of zorgtoeslag; elk kernpunt wordt besproken. Compact, samenvattend en overzichtelijk: ideaal als naslagwerk voor professionals werkzaam in dit dynamische gebied. Uitgebreide commerciële shoptekst Sociale zekerheid op het gebied van ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg is altijd in beweging. Natuurlijk wilt u als professional op dit gebied volledig geïnformeerd zijn over alle recente ontwikkelingen op dit dynamische terrein. Sociaal Memo Ziekte en Zorg 2020 stelt u daarom op kernachtige wijze op de hoogte van alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving in een compact en handzaam overzicht. De uitgave staat bekend door haar unieke benadering; u vindt per wet een compleet en puntsgewijs memo, gegroepeerd per onderwerp. Alle kernpunten van belang omtrent ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg worden behandeld. Denk hierbij aan thema#s als wettelijke inkomensverzekeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en zorgtoeslag. Maar ook de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en de Jeugdwet komen aan bod. Om bronnenonderzoek te vergemakkelijken, verwijst het memo regelmatig naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften. In deze vernieuwde 2020-editie is veel aandacht besteed aan recente ontwikkelingen en de uitgave is volledig herzien naar de stand van wet- en regelgeving per 1 juli 2020. In het bijzonder komen aan de orde: de diverse maatregelen uit het noodpakket voor banen en economie die wegens de coronacrisis zijn genomen, zoals de doorbetaling van het pgb ondanks niet-verleende zorg. de opname van paramedische herstelzorg na ernstige Covid-19. aanpassingen in de ZW/WIA/WAO/Wajong door invoering van het aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020. nieuwe controlevoorschriften Ziektewet. aanpassingen in de Wajong-inkomensondersteuning tijdens scholing per 1 september 2020. aanpassingen in de berekening van de eigen bijdrage Wmo en Wet langdurige zorg aan het abonnementstarief en deeltijdverblijf. aanpassingen in wat wel en niet tot het basispakket van de zorgpolis en de Wet langdurige zorg behoort alle actuele cijfers over normbedragen en percentages per 1 januari en 1 juli 2020. Deze uitgave vormt al sinds jaar en dag het ideale naslagwerk voor professionals in sociale zekerheid op het gebied van ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg; zowel op het gebied van beleidsontwikkeling, als in de praktijk.

Sociaal Memo Ziekte & Zorg 2020

Verschijningsdatum:

28/09/2020

Uitvoering: E-Book (Download)

Taal: Nederlands

ISBN: 9789013156799

52,51 € 52.51 EUR

52,51 €

Voeg toe aan mandje